De inschrijvingen zijn geopend!

Het totale inschrijvingssgeld per team bedraagt 165 euro, dit bedrag moet de schipper binnen 10 werkdagen na inschrijving volledig overgemaakt hebben naar NL35 RABO 0394 2630 06 t.n.v. “U.S. Histos” onder vermelding van “NSK zeilen 2021 <Teamnaam>” (meer informatie in de algemene voorwaarden).
Let erop dat de leeftijden van de deelnemers niet onder de 16 en niet boven de 30 mag zijn. Ook willen we erop wijzen dat deelname voor mensen, die niet deel zijn van een bij de SNN aangesloten onderwijsinstelling een hogere prijs zullen betalen (meer informatie in de algemene voorwaarden).
Voor voorwaarden omtrent restitutie en bedenktermijn verwijzen we ook naar de Algemene voorwaarden.

Bij SSN aangesloten onderwijsinstellingen zijn te vinden in de bijlage.

Lijst met aangesloten organisaties en onderwijsinstellingen